Dự án

BẠT NHÚN VIVO CITY

Mô tả: 

BẠT NHÚN LỚN NHẤT VIỆT NAM TẠI VIVO CITY QUẬN 07

Địa điểm: Vivo City, Nguyễn Văn Linh, Quận 07, Hồ Chí Minh.