Dự án

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 3

Mô tả: 

DỰ ÁN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 3 - BÌNH CHÁNH

Địa điểm: 15, Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Vietnam.