Dự án

ERA THE USEFUL APARTMENT

Mô tả: 

Tên dự án: Sân vui chơi trẻ em cho khu nhà ở cao cấp Đức Khải

Địa điểm: Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Đức Khải

Ngày khởi công:

Ngày hoàn thành: 19/06/2014